Fundacja z ASPI-racjami

Projekt "Mój kolega ma AUTYZM"

Fundacja z ASPI-racjami na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl szkoleń z zakresu profilaktyki zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, skierowane do osób pracujących w placówkach oświatowych woj. łódzkiego.

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży pn. "Mój kolega ma AUTYZM" skierowanych do osób pracujących w placówkach oświatowych woj. łódzkiego. Poprzez zaproponowany system szkoleń chcemy wspierać kadrę pedagogiczną, tak aby ułatwić dzieciom z autyzmem ich edukację i dorastanie w gronie rówieśników, a także poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach projektu realizowane są dwa moduły szkoleniowe:

1. ASD (Autistic Spectrum Disorder).
Moduł przedstawiający charakterystykę i funkcjonowanie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera. Opisujący jakie trudności wynikające z deficytów mogą się pojawiać, jak pracować z dzieckiem jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami, jak organizować strukturę środowiska w grupie, klasie i w szkole, jak i gdzie szukać pomocy specjalistycznej

2. Mój kolega ma AUTYZM.
Przedstawienie scenariuszy zajęć w ramach lekcji wychowawczych pokazujących rówieśnikom jak tworzyć zgraną klasę , grupę z kolegami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak współpracować, jak wspierać i pomagać, jak dawać szansę na funkcjonowanie w grupie.

Zajęcia prowadzone są na terenie placówek oświatowych z terenu województwa Łódzkiego. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz specjalnie opracowany poradnik pn. „Mój kolega ma autyzm”- Praktyczne porady, jak rozmawiać z dziećmi młodszymi i starszymi o zaburzeniach ASD.

Szkolenie dla rad pedagogicznych jest BEZPŁATNE dzięki finansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zainteresowane placówki zachęcamy do kontaktu tel. 608 497 080
lub pod adresem biuro@aspi-racjami.org