Fundacja z ASPI-racjami

Jak możesz pomóc?

Prosimy, pomóż nam podnosić jakość życia osób niepełnosprawnych. Dzięki Tobie możemy zmieniać życie wielu potrzebujących rodzin.

Prześlij darowiznę na konto:

45 1140 2004 0000 3202 7645 4596

Podaruj szansę na spełnienie ASPIRACJI naszych Podopiecznych. Liczy się każda kwota.

xx
x
x
x
x
x
x