Fundacja z ASPI-racjami

co robimy?

Prowadzimy bezpłatne PRZEDSZKOLE Terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz Centrum Terapii ASPI.

PRZEDSZKOLE z ASPI-racjami

W naszym Przedszkolu łączymy aktywne formy rozwoju z intensywnym procesem terapeutycznym opartym o autorski program „W stronę ludzi”. Koncertujemy się na wprowadzeniu dziecka w grupę rówieśniczą tak, żeby mogło w niej funkcjonować jak najbardziej samodzielnie - bez asystenta lub z jego minimalnym wsparciem.
Proces terapeutyczny odbywa się według następujących bloków:
- Intensywna terapia
- Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne
- Proces przygotowujący wyjście dziecka do grupy innych dzieci
- Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej
- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Zależy nam na takim podejściu w pracy edukacyjno-terapeutycznej, żeby nasze dzieci i młodzież mogli jak najszybciej osiągnąć sukces
i w pełni zintegrować się z rówieśnikami w placówkach ogólnodostępnych.
Żeby mogły realizować swoje ASPIracje.

JEŚLI dostrzegasz problemy w rozwoju swojego dziecka
poszukujesz profesjonalnej diagnozy i terapii
potrzebujesz wsparcia i porady specjalistów

ZGŁOŚ się do NAS