Fundacja z ASPI-racjami

co robimy?

Prowadzimy bezpłatne PRZEDSZKOLE Terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz Centrum Terapii ASPI.

Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Fundacji z ASPI-racjami to:

- specjalistyczna diagnoza psychiatryczna dla dzieci i młodzieży,
- specjalistyczna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
- diagnoza i terapia integracji sensorycznej
- diagnoza i terapia logopedyczna
- zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe (treningi umiejętności społecznych, treningi komunikacyjne, radzenie sobie z emocjami)
- zajęcia wspierające rozwój dziecięcy (emocje, samoocena, edukacja)- warsztaty z ASPI-racjami
- wczesna interwencja terapeutyczna
- ocena funkcjonowania dziecka i programy terapeutyczne
Oferta CDTiE

Oferujemy bezpłatne porady prawne.

JEŚLI dostrzegasz problemy w rozwoju swojego dziecka
poszukujesz profesjonalnej diagnozy i terapii
potrzebujesz wsparcia i porady specjalistów

ZGŁOŚ się do NAS