Szkolenia z ASPI-racjami

AUTYZM I UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE - KOMPENDIUM WIEDZY

Zapraszamy na cykl szkoleń w trakcie którego poznasz nowoczesne, oparte na dowodach podejście do terapii osób ze spektrum autyzmu.

Podczas pierwszej części szkolenia uczestnicy poznają oparte na dowodach, skuteczne techniki rozwijania tzw. umiejętności kluczowych (takich jak: motywacja, reagowanie na różnorodne bodźce i sygnały, inicjowanie, samoregulacja) w nurcie behawioralno-rozwojowym. Rozwijać będziemy praktyczne umiejętności terapeutyczne, jak m.in. zdolność szczegółowej analizy zachowań– ich przyczyn i funkcji oraz budowania motywacji do współpracy.

Część druga ma charakter warsztatowy i jest kontynuacją pierwszego szkolenia. Dowiemy się jak skutecznie redukować bariery w uczeniu, które są obserwowane u dzieci o zaburzonym rozwoju.

Część I: 23-24 lutego 2019

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH U DZIECI O ZABURZONYM ROZWOJU – PODEJŚCIA BEHAWIORALNO-ROZWOJOWE

Program (15 godzin dydaktycznych):

 1. Naturalistyczne interwencje behawioralno-rozwojowe (NDBI) – założenia.
 2. Umiejętności kluczowe w procesie uczenia (podejście Pivotal Response Training).
 3. Prawidłowości rozwijania się umiejętności kluczowych.
 4. Bariery w uczeniu się wynikające z deficytów w umiejętnościach kluczowych.
 5. Przygotowanie do pracy: analiza wzmocnień, parowanie, operacje motywujące,kontrola poleceniowa.
 6. Strategie rozwijania umiejętności kluczowych u dzieci w wieku 0-6 lat.

Część II: 16-17 marca 2019

SKUTECZNE TECHNIKI UCZENIA POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ ORAZ ELIMINOWANIA BARIER W PROCESIE UCZENIA SIĘ

Program (15 godzin dydaktycznych):

 1. Podejście Verbal Behavior – powtórzenie najważniejszych informacji w formie ćwiczeń + czas na pytania od Uczestników
 2. Podstawowe prawa uczenia się (analiza A – B – C).
 3. Działania terapeutyczne w A (interwencje oparte o bodźce poprzedzające).
 4. Rodzaje, stosowanie i wycofywanie podpowiedzi.
 5. Kształtowanie jako technika rozwijania nowych umiejętności.
 6. Korzystanie ze strukturyzacji (przestrzeni, czasu, zadania) – przykłady rozwiązań
 7. Analiza funkcjonalna – rozpoznawanie jakie funkcje pełnią zachowania prezentowane przez dziecko
 8. Działania terapeutyczne w C – redukowanie zachowań
 9. Strategie proaktywne oraz reaktywne w pracy z zachowaniami trudnymi
 10. Zapobieganie powstawaniu wybranych barier w uczeniu oraz skuteczne metody ich redukcji
  • uzależnienie od podpowiedzi
  • zaburzona motywacja
  • uzależnienie od wzmocnień
  • trudności z generalizacją umiejętności
  • autostymulacje
  • zachowania obsesyjno-kompulsywne
  • trudności w zakresie różnicowania

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

OSOBY PROWADZĄCE:

dr Krystyna Pomorska

Doktor nauk społecznych, psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Od ponad 10 lat zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi (w tym z zaburzeniami rozwoju i zachowania).
Jej zainteresowania naukowe i terapeutyczne obejmują przede wszystkim rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych u dzieci. Szczególnie bliskie jej są behawioralno-rozwojowe podejścia naturalistyczne oraz metody udowodnione naukowo w pracy terapeutycznej.

mgr Maja Kłoda

Psycholog, terapeuta, specjalista wczesnej interwencji. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS, a także podyplomowe studia z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Współzałożycielka i Prezes Zarządu Fundacji WSPARCIE NA STARCIE.
Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinami, starając się łączyć podejścia behawioralne, rozwojowe oraz oparte na relacji.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla specjalistów i rodziców oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem oraz metod pracy z rodziną dziecka o zaburzonym rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Obszarem jej szczególnego zainteresowania są zagadnienia związane z komunikacją alternatywną i wspomagającą (AAC).

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE!!!

Miejsce: Fundacja z Aspi-racjami, Łódź, Obywatelska 57

Część II:
16 marca godz. 9:00-16:00
17 marca godz. 9:00-15:00

Koszt:
400 PLN (część II)

Na wpłaty czekamy do 12 marca 2019r. O udziale w szkoleniu decyduje zgłoszenie i kolejność wpłat.

Aby potwierdzić swój udział w szkoleniu dokonaj wpłaty na konto:

48 1140 2004 0000 3102 7706 4042


WAŻNE! W tytule wpisz imię i nazwisko.


Kontakt: szkolenia@aspi-racjami.org

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko

Adres e-mail:

Telefon:

Część 2