FUNDACJA Z ASPI-RACJAMI

Nasza Misja

Fundacja z ASPI-racjami powstała z inicjatywy i serc terapeutów i specjalistów, z myślą o dzieciach i młodzieży, a także o dorosłych osobach z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Mamy duże aspiracje. Naszym podopiecznym zapewniamy optymalne warunki rozwoju psychofizycznego. Wiemy, że dzięki temu podnosimy jakość ich życia.

Co robimy?

  • Prowadzimy terapię grupową i indywidualną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Zapewniamy rzetelną diagnozę dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy.
  • Otaczamy profesjonalną opieką terapeutyczną rodziców i opiekunów, bo wiemy, że także tego potrzebują.
  • Gdy brakuje sił i nadziei, zapewniamy pomoc społeczną umożliwiającą osobom niepełnosprawnym ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność edukacyjną oraz terapeutyczną.Możesz okazać swoje wsparcie, przekazując nam datek!