Placówki Przedszkole i Centrum Terapii

Prowadzimy bezpłatny punkt PRZEDSZKOLNY dla dzieci niepełnosprawnych oraz Centrum Terapii ASPI.

Punkt PRZEDSZKOLNY z ASPI-racjami

To przedszkole łączące aktywne formy rozwoju w połączeniu z intensywnym procesem terapeutycznym opartym o autorski program pt. „W stronę ludzi”. Zakłada on maksymalną koncentrację na docelowym wprowadzeniu dziecka w grupę rówieśniczą, tak aby mogło w niej funkcjonować bez asystenta lub z jego minimalnym wsparciem. Proces terapeutyczny odbywa się według następujących bloków:

  • Intensywna terapia
  • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne
  • Proces przygotowujący wyjście dziecka do grupy innych dzieci
  • Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej
  • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Zależy nam na takim podejściu w pracy edukacyjno-terapeutycznej, by wychowankowie nasi mogli jak najszybciej osiągnąć sukces i w pełni zintegrować się z rówieśnikami w placówkach ogólnodostępnych.

Zobacz galerię

Centrum Terapii ASPI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut, odit velit cumque vero doloremque repellendus distinctio maiores rem expedita a nam vitae modi quidem similique ducimus! Velit, esse totam tempore.

Zobacz galerię