Fundacji ASPI

Terapii i Edukacji

Centrum Diagnozy,

Fundacji ASPI

Terapii i Edukacji

Centrum Diagnozy,

W ramach Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji ASPI oferujemy specjalistyczną DIAGNOZĘ według światowych standardów oraz z wykorzystaniem rekomendowanych narzędzi diagnostycznych.

W naszym centrum można wykonać:

 • specjalistyczną diagnozę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży,
 • specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną,
 • diagnozę integracji sensorycznej,
 • diagnozę logopedyczną,
 • diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem narzędzia PEP-3-PL

Szybka diagnoza i konsekwentna terapia dają dzieciom ze spektrum autyzmu szansę na lepsze funkcjonowanie w przyszłości.

Oferujemy również:

 • zajęcia terapeutyczne INDYWIDUALNE i GRUPOWE (treningi umiejętności społecznych (TUS), treningi komunikacyjne (TUK), treningi umiejętności funkcjonalnych oraz radzenie sobie z emocjami (TUF))
 • zajęcia wspierające rozwój dziecięcy (emocje, samoocena, zabawa i edukacja),
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • warsztaty z ASPI-racjami rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży,
 • wczesną interwencję terapeutyczną,
 • ocenę funkcjonowania dziecka i programy terapeutyczne dopasowane do możliwości dziecka,
 • porady prawne,

JEŚLI dostrzegasz problem w rozwoju swojego dziecka
JEŚLI poszukujesz profesjonalnej diagnozy i terapii
JEŚLI potrzebujesz wsparcia i porady

ZGŁOŚ się do NAS!

Tel. 537 915 760 lub e-mail: centrum@aspi-racjami.org