MISJA I CELE

MISJA I CELE

Misją Fundacji z ASPI-racjami jest niesienie najwyższej jakości pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom ze spektrum autyzmu.

Fundację stworzyli ludzie pełni pasji i doświadczenia w pracy z drugim człowiekiem. Chcący i lubiący pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. W szczególności pragniemy wspierać osoby z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodziny.

Działamy z myślą o dzieciach i dla dzieci

Naszym podopiecznym zapewniamy optymalne warunki rozwoju psychofizycznego, a także:

  • Zapewniamy rzetelną diagnozę dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy i specjalistów.
  • Prowadzimy terapię grupową i indywidualną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Otaczamy profesjonalną opieką terapeutyczną rodziców i bliskich, bo wiemy, że także tego potrzebują.
  • Gdy brakuje sił i nadziei, zapewniamy pomoc społeczną umożliwiającą osobom niepełnosprawnym ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
  • Prowadzimy placówki edukacyjno-terapeutyczne w oparciu o najlepsze praktyki.
  • Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów.
  • Współpracujemy ze środowiskiem akademickim w całej Polsce.