Z ASPI-RACJAMI

PRZEDSZKOLE

TERAPEUTYCZNE

Z ASPI-RACJAMI

PRZEDSZKOLE

TERAPEUTYCZNE

Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.
Janusz Korczak

Nasze przedszkole łączy aktywne formy rozwoju w połączeniu z intensywnym procesem terapeutycznym opartym o autorski program pt. „W stronę ludzi”. Zakłada on maksymalną koncentrację na docelowym wprowadzeniu dziecka w grupę rówieśniczą, tak aby mogło w niej funkcjonować bez asystenta lub z jego minimalnym wsparciem.

Proces terapeutyczny odbywa się według następujących bloków:

 • Intensywna terapia indywidualna i w małych grupach
 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne i społeczne
 • Proces przygotowujący wejście dziecka do grupy innych dzieci
 • Proces przygotowujący dziecko do rozpoczęcia edukacji szkolnej
 • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Zależy nam na takim podejściu w pracy edukacyjno-terapeutycznej, by wychowankowie nasi mogli jak najszybciej osiągnąć sukces i w pełni zintegrować się z rówieśnikami w placówkach ogólnodostępnych.

Przedszkole z ASPI-racjami:

 • Jest całkowicie bezpłatne.
 • Skierowane do dzieci w wieku od 3 do 8 lat z diagnozą autyzmu oraz zespołu Aspergera.
 • Otwarte przez cały rok.
 • Proces edukacyjny uzupełniony jest o dodatkową opiekę i terapie prowadzone w ramach Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji ASPI oraz działania w ramach dodatkowych projektów.
 • Korzystamy ze wsparcia superwizora CTB
 • Współpracujemy z różnymi specjalistami

Chcesz zapisać dziecko do Przedszkola z ASPI-racjami?
Skontaktuj się z nami!

Tel. 570 616 497 lub e-mail: biuro@aspi-racjami.org