Z ASPI-RACJAMI

SZKOŁA

PODSTAWOWA

Z ASPI-RACJAMI

SZKOŁA

PODSTAWOWA

„Wszystkie drogi są dobre, które wiodą na szczyty”.
Celestyn Freinet

Nasza szkoła została stworzona z myślą o tych dzieciach, które z różnych względów nie radzą sobie w systemie standardowej szkoły. Realizujemy podstawę programową dostosowaną w optymalny sposób do ich możliwości i potrzeb. Zapewniamy mało liczebne klasy do 12 osób. Proces dydaktyczny prowadzą dwie osoby nauczyciel oraz oligofrenopedagog.

Oprócz programu edukacyjnego szkoła kładzie duży nacisk na rozwijanie UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONALNYCH zapewniających dobry start w dorosłe życie. Oferujemy dzieciom szereg zajęć specjalistycznych i terapeutycznych. W naszej szkole korzystamy z wartości słynnych pedagogów opierających się na swobodnym poznawaniu świata przez dziecko i jego działaniach twórczych.

Szkoła z ASPI-racjami:

  • Jest całkowicie bezpłatna.
  • Funkcjonuje na każdym etapie edukacyjnym od I do VIII klasy.
  • Skierowana jest do dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz innymi problemami edukacyjnymi.
  • Rekomendowana jest dla uczniów, którzy lepiej funkcjonują w małych grupach i w kameralnych miejscach
  • Proces edukacyjny uzupełniony jest o dodatkową opiekę, terapie i działania w ramach Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji ASPI oraz działania w ramach dodatkowych projektów.
  • Korzystamy ze wsparcia superwizora CTB
  • Współpracujemy z różnymi specjalistami

Chcesz zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej z ASPI-racjami?
Skontaktuj się z nami!

Tel. 570 616 497 lub e-mail: biuro@aspi-racjami.org