ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Zespół Fundacj z ASPI-racjami to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie i terapii osób ze spectrum autyzmu. To grono osób z pasją i oddaniem pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Osoby, które całe swoje serce i czas oddają tym, którzy wsparcia najbardziej potrzebują.

ZARZĄD FUNDACJI

Magdalena Charbicka
Prezes Fundacji ASPI

Ilona Kraska
Wiceprezes Fundacji ASPI

Anna Kamińska
Wiceprezes Fundacji ASPI

RADA FUNDACJI

Joanna Kaczmarska
Przewodnicząca Rady Fundacji ASPI

Grażyna Kierszniewska
Członek Rady Fundacji ASPI

Renata Frontczak
Członek Rady Fundacji ASPI

Marcin Górski
Członek Rady Fundacji ASPI

SPECJALIŚCI I TERAPEUCI

Logopedzi i neurolodzy

Natalia Janik
Neurologopeda

Marta Zimecka
Neurologopeda

Psycholodzy

Dagmara Gromek
Psycholog

Paulina Bakalarczyk-Jędrzejczak
Psycholog

Monika Omyła
Psycholog

Joanna Cabała
Psycholog

Wojciech Berskia
Psycholog

Terapeuci

Agnieszka Dryglas
Oligofrenopedagog, terapeuta SI

Wioletta Karbiak
Oligofrenopedagog, terapeuta SI

Wioletta Kulińska
Oligofrenopedagog, nauczyciel

Katarzyna Olkusz
Terapeuta zajęciowy

Agnieszka Piątkowska
Nauczyciel

Anita Najwald
Oligofrenopedagog, terapeuta TUS

Beata Patora
Oligofrenopedagog, terapeuta TUS

Magdalena Stępniak
Terapeuta SI

Aldona Klepacz
Socjoterapeuta, terapeuta TUS

Joanna Kobierska
nauczyciel, terapeuta

Ewelina Nowicka
nauczyciel chemii i j. ang

Michał Brzozowski
nauczyciel wspierający

Lidia Baranowska
nauczyciel, terapeuta

Aleksandra Wołk
nauczyciel, terapeuta

Patrycja Kwiatkowska
nauczyciel, terapeuta

Sylwia Waszczykowska Nastarowicz
terapeuta

Kucińska Monika
terapeuta

Anna Skrok
nauczyciel, terapeuta

Revkovych Sofiya
terapeuta

Anna Marciniak
terapeuta

Katarzyna Gawlicka
terapeuta si

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele pracujący w szkole

Julita Filipczak
Nauczyciel, terapeuta

Maria Klejnans
Nauczyciel, terapeuta

Karolina Mirowska
Nauczyciel, terapeuta

Magdalena Pawłowska
Nauczyciel WOS/Historii

Anna Szunejko-Kot
Oligofrenopedagog, wychowawca klas VI-VIII

Aleksandra Kustrzycka
Oligofrenopedagog

Karolina Miedzińska
Nauczyciel wspomagający

Anna Babij 
psycholog

Klaudia Kaminska
logopeda

Pedagodzy

Pomoc terapeutów

Dagmara Kramarz
Pomoc nauczyciela

 Maja Pochylska
pomoc terapeuty

Małgorzata Wiśniakowska
Pomoc nauczyciela

Karolina Gotłas
Pomoc nauczyciela

Jolanta Makarow
pomoc terapeuty

Martyna Skałbana
pomoc terapeuty