DO PRACY

SZKOŁA

PRZYSPOSABIAJĄCA

DO PRACY

SZKOŁA

PRZYSPOSABIAJĄCA

Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego Człowieczeństwo.

Maria Grzegorzewska

Szkoła została stworzona z myślą o młodym, dorastającym człowieku, który będzie umiał znaleźć swoje miejsce pośród innych ludzi.  Zależy nam na rozwijaniu samodzielności i zaradności życiowej naszych uczniów. Chcemy, aby bez lęku wkraczali w dorosłe życie.

Szkoła Przysposabiająca do pracy Fundacji z ASPI-racjami:

  • Jest całkowicie bezpłatna.
  • Stawia przede wszystkim na samodzielność i praktyczne działanie.
  • Skierowana jest do młodzieży z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju.
  • Proces edukacyjny uzupełniony jest o dodatkowe terapie i działania w ramach Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji ASPI oraz działania w ramach dodatkowych projektów.
  • Korzystamy ze wsparcia superwizora CTB
  • Współpracujemy z różnymi specjalistami

Chcesz zapisać dziecko do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Fundacji z ASPI-racjami?
Skontaktuj się z nami!

Tel. 570 616 497 lub e-mail: biuro@aspi-racjami.org