Poradnia Psychologiczna
dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia
Psychologiczna
dla Dzieci i Młodzieży

Bezpłatne porady dla dzieci i młodzieży w ramach Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 

W Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach NFZ. 

I poziom referencyjności stanowi środowiskowa  poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna, która została utworzona przy Fundacji z ASPI-racjami. Naszym założeniem i misją jest być bliżej pacjenta, który wymaga wsparcia, kontaktu z nim na poziomie szkoły jak i środowiska domowego.

Porady mogą być realizowane telefonicznie i/lub online. Ośrodek udziela świadczeń poniedziałek-piątku zgodnie z harmonogramem poniżej:

Dzień tygodnia Godzina od: Godzina do:
Poniedziałek 8:00 20:00
Wtorek 8:00 19:00
Środa 8:00 20:00
Czwartek 8:00 18:00
Piątek 8:00 17:00

Pacjenta na wizytę można umówić:


telefonicznie pod numerem: tel.: 537 915 760
lub w zakładce e-Rejestracja
lub w aplikacji MY DR

 

Zgłoszenie do ośrodka nie wymaga skierowania

W naszym ośrodku znajdą bezpłatną pomoc dzieci do 7 roku życia oraz dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny i objęci obowiązkiem nauki na wszystkich etapach kształcenia do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni. O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież potrzebujące wsparcia psychospołecznego.

W naszym ośrodku oferujemy szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Porady specjalistyczne i sesje terapeutyczne realizowane są na terenie ośrodka, a także w środowisku pacjenta zgodnie z zaleceniami i potrzebami. W ramach poradni realizowane są następujące działania:

  • Porady psychologiczno-diagnostyczne, których celem jest diagnostyka (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmująca badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy (w tym w uzasadnionych przypadkach diagnozy psychologicznej) i planu terapeutycznego.
  • Porady psychologiczne stanowiących element wdrożonego planu leczenia, obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne
  • sesje psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutę (lub osobę w trakcie szkolenia)
  • sesje psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
  • sesje psychoterapii grupowej – sesja z grupą 6-12 pacjentów (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
  • sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.
  • Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – wizyta, porada diagnostyczna, terapeutyczna lub psychologiczna udzielana w miejscu pobytu pacjenta.