Czy wiecie, że nasza fundacja się rozwija? To Rozwój z ASPI-racjami ❤

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (Priorytet 1a) m.in. wyremontowaliśmy szatnię w Szkole Podstawowej z ASPI-racjami, infrastrukturę sanitarną i przebieralnie oraz odświeżyliśmy przestrzeń dla EMOCJI.

Tworzymy bezpieczne warunki dla naszych podopiecznych instalując system P-POŻ w szczególności instalację hydrantową, ale również wyznaczamy sobie standardy pracy i dalsze kierunki ROZWOJU wytyczone przez Strategię Rozwoju.
Już wkrótce będziemy informować Was o naszych dokonaniach oraz kolejnych działaniach 😁. A to wszystko z myślą i na rzecz Waszych potrzeb.