Za nami kolejne warsztaty dla rodziców i opiekunów, które odbyły się w naszej Fundacji!

deą warsztatów jest integracja działań edukacyjnych, psychospołecznych i społecznych, podejmowanych na rzecz i dla opiekunów – rodzin osób z niepełnosprawnością  w celu usprawnienia ich codziennego poza terapeutycznego życia rodzinnego i społecznego, aktywizacji własnych zasobów i możliwości, a także wyposażenie w konkretne umiejętności pokonywania różnych trudności życiowych. Warsztaty organizowane sa w ramach projektu pn. „Od wykluczenia do włączenia w społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej