Wczesna diagnoza jest bardzo ważna, często kluczowa dla wsparcia rozwoju dziecka. Rola lekarzy pediatrów jest tutaj znacząca, gdyż oni najczęściej znają malucha od pierwszych dni i są w stanie zauważyć niepokojące zachowania dziecka. Dlatego też Fundacja z ASPI-racjami wraz z Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi podjęła inicjatywę skróconej ścieżki diagnostycznej. Odbyło się pierwsze szkolenie lekarzy psychiatrów z lekarzami pediatrami, podczas którego omawiane były wyraźne symptomy mogące wskazywać na zaburzenia autystyczne u małego dziecka. Lekarzom, zaprezentowany został ADOS-2 – tzw. „złoty standard diagnostyczny” narzędzie wspomagające proces diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pamiętajcie! Dzieci, których rozwój niepokoi rodzica i lekarza można skierować do badań przesiewowych, a następnie do diagnozy z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2. Niepokojące wyniki są powodem do skierowania dziecka już bezpośrednio do lekarza psychiatry. DIAGNOZA DAJE SZANSĘ NA TERAPIĘ!!! Wczesna terapia to lepszy i szybszy rozwój dziecka.