Szanowni Państwo,

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nasze Przedszkole i Szkoła z ASPI-racjami nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i działaniami podejmowanymi przez polski rząd, informujemy również, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszone są wszystkie zajęcia terapeutyczne w ramach naszego Centrum Terapii i Edukacji ASPI. 

Ponadto od 16 marca do odwołania fundacja przechodzi w tryb w skróconym wymiarze czasu pracy tj. 10.00 – 14.00 w systemie dyżurów. W czasie dyżurów możliwa będzie konsultacja telefoniczna dla rodziców z poszczególnymi specjalistami. W tym czasie nauczyciele – terapeuci przygotują zakres zadań i programy terapeutyczne dla uczniów, wychowanków i pacjentów do realizacji w domu. 

Pozostajemy w kontakcie mailowym oraz telefonicznym. 

Kontakt z pracownikami organizacji jest możliwy w godzinach 9:00 -19:00 od poniedziałku do piątku. 

Zespół Fundacji z ASPI-racjami