Tylko wczesna, wielospecjalistyczna, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku autystycznemu oraz jego rodzinie może mieć znaczący wpływ na ich przyszłość. Dlatego też startujemy z rekrutacją do projektu dofinansowanego ze środków PFRON. Zapraszamy rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 2,5-8 lat. z terenu woj. łódzkiego do udziału w terapii indywidualnej i grupowej pod okiem doświadczonych specjalistów. Projektem objętych zostanie 20 dzieci, a terapia zostanie poprzedzona diagnozą funkcjonalną. Dla rodziców proponujemy Grupę Wsparcia a w ramach niej – cykl spotkań.

Zapisy trwają do końca stycznia br.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie fundacji ASPI lub pod nr tel. 537915760.