W ostatnich latach w Polsce wzrasta rozpoznawalność zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest to wynik zarówno zwiększającej się świadomości społecznej, jak i dostępu do diagnozy specjalistycznej oraz dostępnych wystandaryzowanych narzędzi. Wciąż jednak na wizytę pierwszorazową czas oczekiwania jest zdecydowanie za długi. W przypadku małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi każdy dzień bez wsparcia specjalistycznego jest dniem straconym. Dostęp do terapii i specjalistycznych placówek jest możliwy tylko po uzyskaniu rozpoznania medycznego. 

Fundacja z ASPI-racjami wraz z Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi wyszła z inicjatywą wczesnego wykrywania dzieci z grupy ryzyka wystąpienia ASD. Uruchomiliśmy badania przesiewowe kierowane do dzieci do 5 roku życia, których rozwój niepokoi rodziców i pediatrów. Dzięki szybkiej interwencji można poczynić kolejne kroki ku diagnozie skracające podróż rodziców po wielu specjalistach w poszukiwaniu pomocy.